دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی

پاورپوینت-کتاب-جامعه-شناسی-روستایی-نعمت-الله-تقوی
پاورپوینت کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 286
حجم فایل: 478 کیلوبایت
قیمت: 47000 تومان

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی روستایی نعمت الله تقوی،
در قالب ppt و در 286 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: جامعه و اجتماع
ماهيت انسان
مفهوم جامعه
سطوح مطالعه جامعه
تعريف جامعه
ويژگي جامعه
ويژگي هاي اجتماع
اجتماع روستايي
جماعت روستايي
اقتصاد روستايي
تقسيم كار در روستا
خانواده روستايي
تجانس اجتماع روستايي
فرهنگ روستايي
زندگي روستايي
دگرگوني روستا

فصل دوم: شهر، روستا و عشاير
ده (روستا)
ملاك هاي تعريف روستا
معيار تشخيص شهر و روستا
تعريف ده در ايران
تعريف شهر
تعريف عشاير
ويژگي هاي معيشت عشايري
سازمان ايلي

فصل سوم: تعريف و تاريخچة جامعه شناسي روستايي
موضوع جامعه شناسي
وظايف جامعه شناسي
موضوع جامعه شناسي روستايي
بنيانگذار جامعه شناسي روستايي
مباحث جامعه شناسي روستايي

فصل چهارم: شيوه هاي سكونت روستايي
تعريف شيوة سكونت
عوامل مؤثر در شيوه سكونت
عوامل طبيعي
عوامل اقتصادي
عوامل اجتماعي- فرهنگي
عوامل سياسي- نظامي- اداري
انواع شيوة سكونت
شيوة سكونت پراكنده
شيوة سكونت متمركز

فصل پنجم: قشربندي و تحرك اجتماعي در روستا
تعريف قشر اجتماعي
تعريف قشربندي اجتماعي
اهميت تملك زمين
ملاك قشربندي در روستا
اقشار روستايي
قشر زمينداران
اقشار بي زمين
گاوبندان
نسقداران
خوش نشينان
هرم قدرت در روستاهاي ايران
كثرت دهقانان خرده مالك و كارگران روستايي
گسترش فعاليت هاي غير كشاورزي
تعريف تحرك اجتماعي
ميزان تحرك اجتماعي
عوامل تحرك اجتماعي

فصل ششم: نهادهاي اجتماعي در روستا
تعريف نهاد اجتماعي
نهادهاي اجتماعي مهم
بُعد، نوع و كاركرد خانواده روستايي
ارزش هاي اجتماعي خانواده روستايي
تعريف خويشاوندي
تعريف طايفه
خويشاوندي در روستاهاي ايران
انواع خويشاوندي
تعريف ازدواج
ويژگي هاي ازدواج در روستاها
ازدواج مبادله اي
ازدواج درون گروه
عوامل ازدواج همخون

فصل هفتم: روان شناسي اجتماعي روستاييان
بررسي رفتارها و روابط اجتماعي
طبقه بندي جوامع
جامعة سنتي
جامعة صنعتي
ويژگي هاي جامعه سنتي
سرنوشت گرايي
رفتارها
ارزش فرزند
ارزش جنس مذكر

فصل هشتم: جمعيت و حركات آن در روستا
مطالعات جمعيتي
ساخت جمعيت
ساخت جمعيت روستايي
حركات جمعيت
حركت طبيعي جمعيت در روستاها
تعريف مهاجرت
انواع مهاجرت
مهاجرت از روستا به شهر در ايران
ويژگي هاي مهاجرت از روستا به شهر در ايران
نظريه ها و مدلهاي مهاجرتي
طبقه بندي نظريه هاي مهاجرتي
پيامدهاي مهاجرت از روستا به شهر
تعريف سياست هاي مهاجرتي
انواع سياست هاي مهاجرتي
سياست هاي اقتصادي
سياست هاي سازماني
سياست هاي اداري

فصل نهم: توليد كشاورزي
تعريف كشاورزي
انواع فعاليت كشاورزي
ويژگي هاي اقتصاد كشاورزي ايران
بهره برداري كشاورزي
مالكيت مشاع و ديواني در تاريخ ايران
منابع درآمد روستاييان
عوامل سنتي توليد
اهميت آب
نيروي انساني
عوامل جديد توليد
عوامل دگرگوني نظام توليد سنتي

فصل دهم: نظام هاي بهره برداري
تعريف نظام بهره برداري
ويژگي هاي نظام هاي بهره برداري
نظام هاي بهره برداري از زمين در ايران
نظام هاي بهره برداري ما قبل سرمايه داري
برزگري
مزارعه
انواع قراردادهاي زراعي
خورابه
مغارسه و مساقات
اقطاع
انواع تيول
نظام اربابي
نظام هاي بهره برداري انتقالي
نظام بهره برداري كوچك و متوسط بازرگاني
نظام بهره برداري دهقاني
ويژگي هاي بهره برداري دهقاني
انواع بهره برداري دهقاني
نظامهاي بهره برداري جديد
كشاورزي تجاري وسيع
واحد كشتماني
شركت كشت و صنعت
بهره برداري مبتني بر توليد تعاوني
شركت تعاوني كشاورزي
شركت سهامي زراعي
مشاع توليدي
اهداف مشاع

فصل يازدهم: واحدهاي كار زراعي
تعريف واحد كار زراعي
انواع واحد كار زراعي فردي
نسق زراعي
نسق دار
نسق بندي
جفت گاو
واحدهاي بهره برداري جمعي
بُنه
بُنه بندي
انواع بُنه
ُنه اربابي
بُنه گاوبندي
بُنه قمي كاري

فصل دوازدهم. مالكيت ارضي و مناسبات زمين داري:
تعريف مالكيت
رابطة فرد با زمين
مالكيت جمعي و دولتي در جوامع شرقي
مالكيت ارضي از لحاظ شيوه انتقال به دولت اسلامي
اراضي مفتوح عُنوه
اراضي في
اراضي صلحي و عهدي
اراضي طوعي و دعوتي
انواع اراضي از لحاظ بهره برداري كشاورزي
انواع اراضي از لحاظ روابط ملكداري
انواع مالكيت ارضي در دوره پيش از اصلاحات ارضي
املاك خالصه
املاك اختصاصي
تعريف وقف
انواع وقف
املاك اربابي
خرده مالكي
سرمايه داري ارضي

فصل سيزدهم: اصلاحات ارضي
تعاريف اصلاحات ارضي
اصلاحات، تغييرات و انقلاب ارضي
تفاوت اصلاحات ارضي و تغييرات ارضي
انقلاب ارضي
هدف اصلاحات ارضي
موارد شمول اصلاحات ارضي
موارد استثناي اصلاحات ارضي
شقوق اصلاحات ارضي در ايران
مراحل اجراي اصلاحات ارضي
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
علل اصلاحات ارضي
علل خارجي اصلاحات ارضي
عوامل داخلي اصلاحات ارضي
نتايج اقتصادي اصلاحات ارضي
نتايج اجتماعي اصلاحات ارضي
نتايج سياسي اصلاحات ارضي

فصل چهاردهم: توسعه، توسعة روستايي و تنگناهاي آن
تعريف توسعه
ابعاد مفهوم توسعه
مفهوم فلسفي- نظري توسعه
مفهوم عيني- كاربردي توسعه
نظرية توسعه يكپارچه
اهداف توسعه
عقب ماندگي روستاها
جامعه شناسي توسعة روستايي
اهداف برنامه هاي توسعة روستايي
موانع توسعة روستايي
موانع طبيعي
موانع جمعيتي
موانع سياسي- اجتماعي
موانع اقتصادي
موانع فرهنگي- رواني
زمينه هاي توسعة روستايي
مسئله ارضي
مسئله دهقاني
مسئله توليد كشاورزي

فصل پانزدهم: برنامه ريزي توسعة روستايي
ضرورت برنامه ريزي
تعريف برنامه ريزي
دستورالعمل اقتصادي
شرايط برنامه ريزي
سطوح برنامه ريزي
برنامه ريزي در سطح ملي
برنامه ريزي در سطح منطقه اي
برنامه ريزي در سطح محلي
زمينه هاي برنامه ريزي توسعة روستايي
بخش دولتي
بخش تعاوني
شورا
اتحادية دهقاني
تعاوني ها

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:12 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود جزوه کامل تحلیل سازه1

جزوه-کامل-تحلیل-سازه1
جزوه کامل تحلیل سازه1
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 144
حجم فایل: 84691 کیلوبایت
قیمت: 14000 تومان

دانلود جزوه کامل تحلیل سازه1،
در قالب pdf و در 144 صفحه.


توضیحات:
این جزوه آموزشی به صورت دست نویس و با خطی خوش در اختیار دوستان و علاقمندان قرار گرفته است. در این جزوه تمامی مباحث موجود در درس تحلیل1 به صورت کامل به همراه تمارین متعدد آورده شده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:11 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی

پاورپوینت-فصل-پنجم-کتاب-تئوری-سازمان-ساختار-و-طرح-سازمانی-نوشته-رابینز-ترجمه-الوانی-و-دانایی-فرد
پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 579 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود پاورپوینت فصل پنجم کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز ترجمه الوانی و دانایی فرد با موضوع استراتژی (ویرایش جدید)،
در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

استراتژی
استراتژی چیست؟
تعیین کننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان
نظریه سنتی در مورد استراتژی- ساختار
نظریه چندلر
نظریه معاصر در مورد استراتژی- ساختار
انواع چهارگانه سازمان های استراتژیك
سازمان های تدافعی
سازمان های آینده نگر
سازمان های تحلیلگر
سازمان های انفعالی
طبقه بندی مختلف استراتژی- ساختار
پیوستار محیط- استراتژی
پیش بینی انواع استراتژی ها


توضیحات:
کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی  نوشته استیفن رابینز ترجمه دکتر سیدمهدی الوانی و دکتر حسن دانایی فرد از جمله منابع مهم درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و مدیریت عمومی و تئوری های مدیریت پیشرفته در سطح کارشناسی و ارشد رشته های مجموعه مدیریت می باشد.

این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان استراتژی می باشد که در حجم 25 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان کار کلاسی (ارائه در کلاس به شکل سمینار یا کنفرانس) درس های مدیریت عمومی- مبانی سازمان و مدیریت- اصول مدیریت و تئوری های مدیریت پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن، کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:11 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت ریزپردازنده

پاورپوینت-ریزپردازنده
پاورپوینت ریزپردازنده
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 4578 کیلوبایت
قیمت: 28000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع ریزپردازنده،
در قالب ppt و در 122 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

قانون Moore
نسل های ریزپردازنده ها
یادآوری از درس معماری کامپیوتر
یادآوری- سیستم با واحد کنترل سخت افزاری
گذرگاه داخلی / گذرگاه خارجی
پنج بلوک اصلی سیستم ها
گذرگاه خارجی: آدرس، داده، کنترل
اجرای یک دستوراسمبلی (زبان ماشین):
واکشی Fetch
رمزگشائی Decode
اجرا Execute
سیستم حافظه فیزیکی در 8088
سیستم حافظه فیزیکی در 8086 (1مگابایت)
حافظه فیزیکی 80286SX/386SL/386LC
سیستم حافظه 32 بیتی (386DX/486)
سیستم حافظه 64 بیتی - پنتیوم
دید نرم افزاری به پردازنده
مدل نرم افزاری 8086

[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:11 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت رودکی و منوچهری

پاورپوینت-رودکی-و-منوچهری
پاورپوینت رودکی و منوچهری
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 133
حجم فایل: 2279 کیلوبایت
قیمت: 35000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع رودکی و منوچهری،
در قالب ppt و در 133 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

گزيده اشعار رودكي
اشعار غنايي و عاشقانه
اشعار وصفي
پند و حكمت
مراثي
حسب حال
مدايح

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:11 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت مدیریت منابع انسانی

پاورپوینت-مدیریت-منابع-انسانی
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 220
حجم فایل: 864 کیلوبایت
قیمت: 44000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت منابع انسانی،
در قالب ppt و در 220 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: ماهيت مديريت منابع انسانی
فلسفه مديريت منابع انسانی
مفهوم مديريت منابع انسانی
الف) سير تکوينی مديريت منابع انسانی
ب) جايگاه امروزی مديريت منابع انسانی
ج) نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشور
د) نقش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
هدف عام مديريت منابع انسانی:
هدف اجتماعی
هدف سازمانی
هدف وظيفه ای
هدف اختصاصی
الف) وظايف و مسئوليت های عمومی مديريت منابع انسانی:
1- برنامه ريزی
2- سازماندهی
3- هدایت و رهبری
4- نظارت و کنترل
ب) وظايف و مسئوليت های اختصاصی مديريت منابع انسانی:
جذب و گزينش
آموزش و توسعه منابع انسانی
طراحی سيستم های حقوق و دستمزد
شناخت استعدادها، علائق، انگيزه ها و شخصيت نيروهای انسانی از طريق ايجاد ارتباطات انسانی
انجام اقدامات مربوط به نگهداری تن و روان منابع انسانی
انجام اقدامات مربوط به فعل و انفعالات و جابجائی های پرسنلی
انجام اقدامات مربوط به نظم و انظباط و رسيدگی به شکايات
ارزشيابی شايستگی کارکنان
برنامه ريزی نيروی انسانی
انجام اقدامات مربوط به از کار افتادگی، بازنشستگی و مستمری بگيران
سياست ها و خط مشی های مديريت منابع انسانی

فصل دوم: تجزيه، طراحی و طبقه بندی مشاغل:
تعريف اول از تجزيه شغل
سوالات اساسی مرتبط با تجزيه شغل
هدف از انجام تجزيه شغل
برخی از اصطلاحات تجزيه شغل
روش های تجزيه شغل:
الف) مشاهده:
1- مشاهده مستقيم
2- مشاهده غیرمستقیم
ب) مصاحبه
ج) پرسشنامه
ويژگی سوالات پرسشنامه تجزيه و تحليل شغل
پرسشنامه به صورت چک ليست
بررسی سوابق گذشته
مراحل لازم در بررسی سوابق گذشته :
1- تجزيه و تحليل کلی در مورد اهداف سازمان و روش های نيل به آن
2- بررسی و مطالعه شغل در سازمان های مشابه
3- مطالعه شرح شغل و شرايط  احراز آن در صورت وجود
4- مطالعه فرهنگ و عناوين حرفه ای
5- بررسی ساير اسناد و مدارک کتبی موجود در سازمان
نتايج حاصل از تجزيه شغل
ويژگی فرم های شرح شغل
اطلاعات مندرج در  فرم های شرح شغل
فرم شرايط احراز شغل
نکات قابل توجه در زمان تهيه فرم شرايط احراز شغل
کاربردهای مختلف تجزيه شغل:
الف) جذب و گزينش
ب) آموزش و بهسازی
ج) رسيدگی به شکايات و ايجاد نظم
طبقه بندی مشاغل:
الف) تعريف طبقه بندی مشاغل:
1-الف) خصوصيات مشاغلی که در طبقه بندی مشاغل دريک طبقه قرار می گيرند
ب )برخی از اصطلاحات طبقه بندی مشاغل:
1-ب) رسته شغلی
2-ب) رسته فرعی
3-ب) رشته شغلی
4-ب) طبقه شغلی
5-ب) گروه شغلی
6-ب) شرح طبقه شغلی
7-ب) طرح طبقه بندی مشاغل
ج) طرح طبقه بندی مشاغل در ايران

فصل سوم: نيرويابی، جذب و گزينش
الف) تعاریف و مفاهیم نیرویابی
ب) تعیین پست های خالی سازمان قبل از نیرویابی:
1-ب) نکات قابل توجه قبل از نیرویابی
ج) سیاست های کلی نیرویابی:
1- سياست نيرويابی از داخل سازمان:
مزایای نیرویابی از داخل سازمان
تحريک کارکنان به ارتقای ميزان دانش، مهارت و نوع رفتار خود به منظور تصدی مشاغل بالاتر در سازمان
تقويت روحيه و حس وفاداری کارکنان نسبت به سازمان
تقليل هزينه های نيرويابی
شناخت سازمان از نيروهای خود و شناخت متقابل نيروها از  سازمان
تقليل خطر ورود افراد ناباب به سازمان
1-ج) معایب نيرويابی از داخل سازمان
1. جلوگيری از ورود افراد و افکار جديد به سازمان
2. تقويت ارتباطات غيررسمی در سازمان
3. امکان تقليل کمی و کيفی کالاها و خدمات قابل ارائه سازمان
2- سياست نيرو يابی از خارج سازمان:
2- ج) مزایای نيرو يابی از خارج سازمان
ورود افراد و افکار جديد به سازمان
تضعيف ارتباطات غير رسمی در سازمان
افزايش کمی و کيفی کالاها و خدمات قابل ارائه سازمان
2- ج) معایب نيرويابی از خارج سازمان
افزايش هزينه های نيرويابی
تضعيف روحيه کارکنان
افزايش خطر ورود افراد ناباب به سازمان
د) شیوه های نیرویابی
جذب
نکات قابل توجه سازمان های مستقر در مناطق محروم جهت جذب نيروهای موردنياز
گزینش
نسبت گزینش
گام های گزینش:
1) مصاحبه مقدماتی
2) تکميل فرم درخواست شغل توسط متقاضی
3) ارائه اسناد و مدارک لازم
4) انجام تحقيقات لازم
5) انجام آزمون های فيزيکی
6) انجام آزمون های استخدامی
7) مصاحبه استخدامی
اهداف مصاحبه استخدامی
مصاحبه طرح ریزی شده
مصاحبه آزاد
مصاحبه ترکیبی
مصاحبه گروهی
مصاحبه همراه با فشارهای عصبی
نحوه انجام مصاحبه های استخدامی
گزارش مصاحبه
استراتژی های مصاحبه:
1- استراتژی صمیمی و صادق
2- استراتژی حل مشکل
3-استراتژی استرس
4- استراتژی تلخ و شیرین
معیارهای سازمان ها برای گزینش افراد
1) معیارهای  سازمانی
2) معيار های اخلاقی
3) معیارهای ارزشی
نقش مدیران منابع انسانی در نیرویابی، جذب و گزینش

فصل چهارم: آموزش و توسعه منابع انسانی
یادگیری:
1-تئوری های یادگیری
2- اصول یادگیری:
راهنمایی
استانداردهای عملکرد و آگاهی از نتایج آن
پاداش و پیگیری
انگیزش
انتقال
فرآیند آموزش:
1- تعیین نیازهای آموزشی
2- اهداف آموزش و توسعه منابع انسانی
3- محتوای دوره ها
4- اصول و مبانی یادگیری (منحنی یادگیری)
5- اجرا و ارزشیابی
روش ها و فنون آموزش و توسعه منابع انسانی:
1- برای مشاغل کاربردی
2- برای مشاغل مديريتی و سرپرستی
آموزش حين کار
آموزش جواری
آموزش استاد شاگردی
دوره های اختصاصی
اصول ياد گيری در دوره های اختصاصی
الف- مهارت های تصمیم گیری:
تمرینات داخل کازیه
بازی های مدیریتی
مطالعات موردی
ب- مهارت های ارتباطی:
ايفای نقش
مدل سازی رفتاری
آموزش حساسيت
4- ب) تجزیه و تحلیل رفتارهای متقابل
ج- دانش شغلی
1-ج) تجربه حین کار
2-ج) راهنمایی خصوصی (مربی گری)
3-ج) روش تحت مطالعه
د) دانش سازمانی
1-د) چرخش در مشاغل
2-د) مدیریت چندجانبه
ه) دانش عمومی
1-ه) دوره های ویژه
2-ه) جلسات ویژه
3-ه) مطالب منتخب
و) نياز های ویژه انفرادی
1-و) پروژه های ویژه
2-و) تکالیف گروهی

فصل پنجم: ارزشیابی مشاغل

ارزشیابی مشاغل چیست؟
فواید ارزشیابی مشاغل
محدودیت های ارزشیابی مشاغل
نحوه انجام ارزشیابی مشاغل
روش های ارزشیابی مشاغل:
1- روش رتبه بندی
2- روش درجه بندی
3- روش مقایسه عوامل
4- روش امتیازی:
مراحل 6 گانه روش امتيازی:
1- انتخاب عوامل شغلی
2- تنظیم آیین نامه امتیازات
3- تخصیص امتیاز به کلیه مشاغل موجود در سازمان:
4- مطالعه بررسی حقوق و دستمزد جاری در بازار کار
5- تعیین سیاست های کلی حقوق و دستمزد
6- تنظیم و استقرار سیستم حقوق و دستمزد
محاسن روش امتیازی:
تحلیلی و کمی بودن آن
برخوردار بودن از یک منطق و استدلال خاص و قوی
یکنواخت بودن ارزشیابی برای کلیه مشاغل
معایب روش امتیازی:
انتخاب ضرایب ریالی یکسان برای مشاغل مختلف
فقدان انعطاف پذیری
عدم وجود قانون و منطق خاص
ارزشیابی مشاغل در ایران

فصل ششم: برنامه ریزی و نیروی انسانی
مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی
اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی
تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی
موارد استفاده از برنامه ریزی نیروی انسانی:
1- تجزیه و تحلیل برنامه آینده سازمان
2- برآوردمیزان و نوع نیروهای انسانی موجود
3- تطبیق عرضه و تقاضای نیروی کار
4- تعیین سیاست ها، خط مشی ها و استراتژی های جذب، گزینش ....
مرتبط ساختن برنامه ریزی نیروی انسانی با برنامه ریزی استراتژیک
گام های اولیه برای برنامه ریزی نیروی نسانی:
1) مطالعه اهداف سازمانی
2) بررسی ضایعات پرسنلی (فوت، بازنشستگی، ....)
3) توجه به روند پیشرفت ها در علم و تکنولوژی
4) انجام تجزيه و تحليل های کمی و رياضی
تعیین استراتژی های برنامه ریزی نیروی انسانی
مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی:
1- پیش بینی میزان تقاضای نیروی انسانی در آینده:
الف- بررسی عوامل موثر در پیش بینی های بلندمدت تقاضای نیروی انسانی
1- بررسی اهداف و برنامه های بلندمدت سازمان
2- بررسی نرخ رشد جمعیت
3- بررسی اوضاع و احوال اقتصادی
4- بررسی روند تکنولوژی
5- بررسی روند سیاسی- اجتماعی جامعه
ب- عوامل موثر در پیش بینی های کوتاه مدت تقاضای نیروی انسانی
1- برنامه و بودجه
2- بررسی ضایعات پرسنلی
3- قوانین و مقررات استخدامی
2- پیش بینی میزان عرضه منابع انسانی در آینده:
الف- پیش بینی میزان عرضه داخلی:
1- بررسی و شناخت منابع انسانی موجود در سازمان
ب- پیش بینی عرضه خارجی:
1- بررسی نیازهای خارجی
2- بررسی عرضه خارجی
3- بررسی عکس العمل جامعه
4- بررسی روند جمعیتی
3- پیش بینی نحوه تطبیق عرضه و تقاضای منابع انسانی در آینده
1- نیروی استخدامی جدید
2- آموزش و آماده سازی
3- مدیریت حرفه شغلی
4- بهبود سیستم ها و روش ها
5- تقلیل نیروی انسانی
 استفاده از مدل در برنامه ریزی نیروی انسانی

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:11 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت مدارهای الکتریکی

پاورپوینت-مدارهای-الکتریکی
پاورپوینت مدارهای الکتریکی
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 298
حجم فایل: 3667 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع مدارهای الکتریکی،
در قالب ppt و در 298 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: معرفي عناصر الکتريکی و روابط آن ها
مقاومت الکتريکي
خازن
روابط خازن
ترکيب موازي خازن ها
ترکيب سري خازن ها
سلف (القاگر)
روابط سلف هاي سري
روابط سلف هاي موازي
منابع ولتاژ
منابع جريان
اصل جمع آثار

فصل دوم: چند مدار ساده
مدار تقسيم کننده ولتاژ
مدار تقسيم کننده جريان
تبديل ستاره- مثلث و برعکس

فصل سوم: مدارهای معادل نورتن و تونن
مدارهاي معادل تونن و نورتن
مدار معادل تونن
حالت خاص
مدار معادل نورتن
نحوة محاسبة مدار معادل نورتن
مقاومت نورتن
منبع جريان نورتن
مقاومت نورتن

فصل چهارم: انتقال توان ماكزيمم
انتقال ماکزيمم توان
تبديل منابع

فصل پنجم: قوانين جريان و ولتاژ کيرشهف
بعضي تعاريف اوليه
قانون جريان کيرشهف
مثال از KCL

فصل ششم: روش ولتاژ- گره
چرا روش هاي جديد؟
روش ولتاژ- گره
مثال از ولتاژ- گره
روش هاي حل دستگاه معادلات
ساده‌ سازي معادلات و حل آن ها
روش حل ماتريسي
روش كرامر
ابرگره
مثال از منابع وابسته

فصل هفتم: روش جريان- خانه
روش جريان- خانه
مراحل روش جريان- خانه:
1- مشخص كردن همة خانه‌ها (مش‌ها)
2- اختصاص جريان به هر خانه.
3- اعمال قانون KVL به هريك از خانه‌ها بر اساس جريان هاي مشخص شده براي خانه‌ها
4- حل معادلات به دست آمده و يافتن مقادير جريان خانه‌ها
5- استفاده از مقادير جريان خانه‌ها براي يافتن جريان شاخه‌ها
مثال از جريان- خانه
  ابرخانه چيست؟
  نتيجه‌گيري و مقايسه

فصل هشتم: مدارهاي مرتبه اول
مدار مرتبه اول چيست؟
مفاهيم مربوط به مدارهاي درجه اول
انواع مدارهاي مرتبه اول

فصل نهم: مدار RC
مدار RC
روابط مدار RC
تعيين شرايط اولية مدار RC
مثال از مدارRC
مدار RC در حالت كلي
روش دوم حل مدارهاي RC

فصل دهم: مدارهاي مرتبه اول RL
مدار هاي RL
پاسخ مدار RL
تعيين شرايط اولية مدار RL
روش هاي يافتن پاسخ مدار RL
مثال از مدارRL
مدارهاي مرتبه اول با دو كليد
مثال از مدارهاي مرتبه اول با دو كليد
قسمت اول از صفر تا 10 ثانيه
قسمت دوم از 10 ثانيه به بعد

فصل یازدهم: مدارهاي مرتبه دوم
مدار مرتبه دوم چيست؟
مدار RLC موازي
مدار RLC سري
فرم كلي معادلات
فرم كلي جواب
پاسخ طبيعي
حالت فوق ميرا
حالت ميراي بحراني
حالت زير ميرا
مثال از RLC سري
مثال از مدار RLC موازي
پاسخ پله مدار RLC
مثال از پاسخ پله مدار RLC

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:11 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت روان شناسی کودک

پاورپوینت-روان-شناسی-کودک
پاورپوینت روان شناسی کودک
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 20
حجم فایل: 362 کیلوبایت
قیمت: 7000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع روان شناسی کودک،
در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

اهداف بهداشتي در دوران كودكي و نوجواني
مراحل درك كودك از رابطه ميان سلامت و رفتار
وقتي بيمار، كودك است
كمك به كودك براي كنار آمدن با مشكلات بستري شدن در بيمارستان
رابطه ها
هيجانات كودكان
سبك هاي چهارگانه فرزندپروري
هم دلي: اساس پرورش هيجاني
پنج مرحله اصلي پرورش هيجان

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:10 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود پاورپوینت تفکیک زمین شهری

پاورپوینت-تفکیک-زمین-شهری
پاورپوینت تفکیک زمین شهری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 67
حجم فایل: 3357 کیلوبایت
قیمت: 9000 تومان

دانلود پاورپوینت با موضوع تفکیک زمین شهری،
در قالب ppt و در 67 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

تعریف تفکیک زمین
انواع تفکیک زمین
اهداف در تفکیک زمین
شرح خدمات
وظیفه مهندس شهرساز در تفکیک زمین
فرآیند تفکیک
مثال

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:10 ] [ آریا برومندی ]
[ ]

دانلود جزوه آموزشی آزمایش های قیرهای راهسازی

جزوه-آموزشی-آزمایش-های-قیرهای-راهسازی
جزوه آموزشی آزمایش های قیرهای راهسازی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 5604 کیلوبایت
قیمت: 8000 تومان

دانلود جزوه آموزشی آزمایش های قیرهای راهسازی،در قالب word و در 24 صفحه، قابل ویرایش.

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
[ شنبه 7 بهمن 1396 ] [ 21:10 ] [ آریا برومندی ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 صفحه بعد

دیگر امکانات